Hva er andelslandbruk
Foto: Femmigje Andersen-Sijtsma
Foto: Sunni Heikes-Knapton
Foto: Sunni Heikes-Knapton
Foto: Randi Olsen
Foto: Sunni Heikes-Knapton
Foto: Randi Olsen

Kortreist sesongmat

I Bodø Andelslandbruk dyrker vi sammen med dyktige gartnere en variasjon av grønnsaker, urter og blomster. Vi følger økologiske prinsipper som betyr at vi ikke bruker kunstgjødsel eller sprøytemiddel. Mange tror at andelslandbruk er parseller der hver enkelt dyrker sitt område, men andelslandbruk er et samvirke. Vi dyrker hele andelsjordet sammen og alle høster fra hele åkeren.

Dyrking i fellesskap
Arbeidet som kreves for at grønnsakene skal trives og vokse, gjør vi i fellesskap med to ukentlige dugnader i vekstsesongen. Ved behov har vi flere dugnader, eksempelvis ved større jobber som potetsetting og utplanting av kål. Du trenger så klart ikke å være med på alle dugnadene, men den totale dugnadsinnsatsen våre medlemmer gjør, vil være avgjørende for hvor stor avling vi får. Sammen får vi det til

Vi har altså en forventning om at du deltar aktivt på dugnader i åkeren. Det er dessverre bare ugress som vokser av seg selv. Dugnadene vil dessuten gi deg et større utbytte av ditt medlemskap: våre gartnere og de mer erfarne andelshavere er flinke til å dele sin kunnskap med nye medlemmer. Det er gjennom det praktiske arbeidet i åkeren at du lærer mest om hvordan du dyrke frem din egen mat.

Hos oss er det plass og arbeid til alle – både tungt arbeid som hypping og lettere arbeid som luking eller koking av bålkaffe. Du trenger ingen spesielle ferdigheter eller forkunnskaper annet enn å glede deg over det som spirer og gror. Er du usikker eller i tvil om noe, er det bare å spørre dem som har vært medlem en stund. Og selvfølgelig kan du ta barna med! Du høster dine grønnsaker selv. Hver uke sender vår gartner ut en høsteliste som forteller deg hva du kan høste og hvor i åkeren du finner dette.

Bli med
Verden trenger at vi dyrker mat lokalt. Siden oppstarten i 2013 har Bodø Andelslandbruk hvert år dyrket fram mange tonn med mat. Vi ønsker deg velkommen med på laget slik at vi også de neste mange tiår fremover kan være en viktig aktør innen lokal, økologisk matproduksjon. Som medlem får du gleden av å delta i hele prosessen fra jord til bord. Det er sosialt, lærerikt og artig. I tillegg til at det gir den fantastiske bonusen å høste egne, ureiste grønnsaker. Det er bærekraft og selvforsyning i praksis!